• “Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta (tetap) menegakkan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.” At-Taubah: 18
Friday, 12 July 2024

Singgih Masardi

Bagikan
TANGGAL : 2023-02-15
DANA : masuk
NAMA : Singgih Masardi
ASAL : Semarang
JUMLAH : Rp 1.380.000
KETERANGAN :