• “Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta (tetap) menegakkan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.” At-Taubah: 18
Wednesday, 24 July 2024

Perbaikan Teras Masjid

Bagikan
TANGGAL : 2023-02-08
DANA : keluar
NAMA : Perbaikan Teras Masjid
ASAL :
JUMLAH : Rp 3.285.000
KETERANGAN : Perbaikan area teras masjid