• “Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta (tetap) menegakkan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.” At-Taubah: 18
Friday, 12 July 2024

Taman Pendidikan Al Quran

Taman Pendidikan Al Quran
Bagikan
PETUGAS : Ummi Salamah
KONTAK : 0815-3274-4804