Seruan Masjid

Khadimul Ummah wa Du'at

Kajian Iqtishodi wa Siyasah

  • MARKETING DENGAN “WAKALAH BI AL-UJRAH”

    Wakalah adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang menggantikan orang lain, dalam tindakan yang boleh [tasharruf jaiz] dan jelas [ma’lum]. Kasus wakalah, dari aspek akadnya, hampir…

    Read More
  • HUKUM BITCOIN

    Di tengah masyarakat tengah berkembang ‘jual beli’ Bitcoin, sejenis alat tukar pembayaran yang diklaim sebagai ‘mata uang’. Nilai Bitcoin saat ini bahkan melambung 17 kali…

    Read More

UPDATE INFORMASI TERBARU