• “Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta (tetap) menegakkan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.” At-Taubah: 18
Wednesday, 24 July 2024

Jumat : 3 Maret 2023

Bagikan
IMAM : Zainuddin
KHATIB : Imron Hakim
MUADZIN : Haryanto
BILAL : Muhaimin