• “Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta (tetap) menegakkan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.” At-Taubah: 18
Wednesday, 24 July 2024

Emma Sundari

Bagikan
TANGGAL : 2023-02-06
DANA : masuk
NAMA : Emma Sundari
ASAL : Palangkaraya
JUMLAH : Rp 4.300.000
KETERANGAN :